Lessentabel 2de graad Economie leerweg 5

3de jaar Economie leerweg 5 4de jaar
1 Aardrijkskunde 1
1 Biologie 1
1 Chemie 1
  Duits 1
4 Economie 4
3 Engels 2
4 Frans 4
1 Fysica 1
2 Geschiedenis 2
2 Godsdienst 2
1 Informatica
3de jaar optie CLIL (Engels)
1
2 Lichamelijke opvoeding / Zwemmen
zwemmen wordt enkel ingericht in het 2de, 4de en 6de jaar
2
1 MuzArt 1
4 Nederlands 4
5 Wiskunde 5