FAQ

De eerste schooldagHoe verloopt de eerste schooldag?

De eerste schooldag breng je door met je eigen klas en je klassenleerkrachten. Je maakt kennis met elkaar en je leert je weg kennen op school. Op een leuke manier leer je je klasgenoten kennen. Op 2 september kan je dan echt van start gaan.

DagindelingWanneer begint en eindigt de school?

Van 8.15 tot 11.50 uur en van 13.15 tot 16.00 uur.

StudieIs er studie op school?

Op onze school is er geen ochtendstudie, wel avondstudie van 16.30 u tot 18.00 u. Indien nodig kan je ook vertrekken om 17.30 u., vroeger kan niet. Als je naar de studie komt, kies je minimum 2 dagen. Op vrijdagavond is er geen avondstudie. Er moet niet betaald worden voor de studie.

MaaltijdenWat kan je op school eten?

Tijdens de middagpauze kan je op school een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en saladbar) krijgen. Je betaalt hiervoor € 4,40 via de schoolrekening. Heb je voor een broodje gekozen betaal je € 2,35. Als je je eigen lunchpakket meebrengt kan je ook kiezen voor de saladbar. Hiervoor betaal je € 1,10. Je kan zelf per trimester kiezen wanneer en wat je op school eet (bijv. maandag broodje, dinsdag warme maaltijd, donderdag boterhammen en vrijdag thuis).

BoekenWaar koop ik mijn schoolboeken?

Je kan de schoolboeken in het begin van de vakantie op school bestellen. Je kan ze dan op het einde van de vakantie ophalen.

AfwezigheidWat moet ik doen als ik ziek ben en niet naar school kan komen?

Als je ziek bent, vraag je aan je ouders om zo vlug mogelijk de school telefonisch te verwittigen. Dat kan vanaf 7.45 u. Je medeleerlingen zullen je notities bijhouden tijdens je afwezigheid. Voor een afwezigheid van meer dan 3 dagen en wanneer je ouders reeds vier keer een afwezigheidsbriefje uit je agenda geschreven hebben, heb je een doktersattest nodig. Je geeft het af in het secretariaat als je terug naar school komt.

Verzekering

Als je op school of op je gewone weg (niet noodzakelijk de kortste weg, een alternatieve, veiligere route mag ook) van en naar school een ongeval overkomt, verwittig je zo spoedig mogelijk het secretariaat, dat de nodige formulieren zal bezorgen.

De schoolverzekering is verplicht en omvat een aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor rechtsbijstand en voor lichamelijke ongevallen, dus niet voor stoffelijke schade!

Bij extra murosactiviteiten (excursies, buitenlandse reizen, cultuurdagen …) zorgt de school voor voldoende begeleiding. Dit betekent echter niet dat we voorzien in een continue begeleiding.

InhaallesWie kan een inhaalles volgen?

Alle leerlingen van de eerste graad kunnen op vraag van de leraar of leerlingen inhaalles volgen.

Voor welke vakken wordt er inhaalles gegeven?

De leerlingen kunnen inhaalles volgen voor Nederlands, Frans en wiskunde. Uiteraard zijn andere vakcollega’s – indien nodig – bereid om extra uitleg te geven.

Wanneer worden die inhaallessen georganiseerd?

De inhaallessen worden op vaste momenten tussen de middag georganiseerd. Ze start om 12.20 u. en eindigt om 13.10 u. De exacte planning wordt begin september vastgelegd en geafficheerd in alle klassen van de eerste graad.

Moet er betaald worden voor een inhaalles?

Het spreekt voor zich dat we de inhaallessen gratis aanbieden.