Studieaanbod 1ste graad

 
1ste graad
1ste jaar
1ste graad
2de jaar
   
       

Latijn

Klassieke talen

   
STEM STEM-wetenschappen    
Moderne "nieuwe stijl" (*) Economie en organisatie    
  Maatschappij en welzijn    
  Moderne talen en wetenschappen    
       
       
       
 (*) vervangt het vroegere moderne, handel en STV      

Eerste graad - eerste jaar

Een keuze maken, is niet altijd even gemakkelijk ... Welke richting past best bij jou?

We zijn ervan overtuigd dat je leraar van het zesde leerjaar jou goed kent en dus een goede wegwijzer kan zijn! Misschien kunnen onderstaande omschrijvingen jou ook nog helpen bij je keuze:

Je hebt een uitgesproken voorkeur en interesse in theorie & abstractie en je wilt hier volop voor gaan? Je kiest dus voor iets specifieks: STEM of LATIJN!

Hou je van uitdagingen?
Ben je een sterke leerling die interesse heeft voor wetenschappen?
Zou je graag zelf een computerprogramma kunnen schrijven?

→ Dan is de optie STEM iets voor jou!
STEM staat voor science, technology, engineering & mathematics.

Doe je graag talen en ben je bereid om elke avond woordjes in te studeren?
Ben je geïnteresseerd in de levenswijze en de geschiedenis van de oude Romeinen?
Zie je het zitten om al jouw Latijnse kennis te verzamelen en zo een tekst te vertalen?

→  Dan kies je best de optie Latijn!

Je houdt het liever nog wat algemeen en wilt ontdekken waar je goed in bent? Je kiest voor MODERNE NIEUWE STIJL en stelt zelf een deel van je lessenpakket samen.

Wil je de wereld van de economie ontdekken?
Wil je proeven van techniek en wetenschappen?
Ben je sportief?
Heb je interesse in gezonde voeding?
Lijkt het je wel wat om Engels op een speelse wijze te leren?
Leef je je graag artistiek uit?

→ Dan ben jij misschien iemand voor Moderne "nieuwe stijl"
Via de exploratie kan je deze talenten verkennen en proef je al even van verschillende basisopties uit het tweede jaar. Je kiest 4 van deze 6 modules:
 

Eerste graad - tweede jaar

In het 2de jaar van de 1ste graad kan je in Spes Nostra Kuurne kiezen uit 5 basisopties.
Bij klassieke talen verdiep je je verder in de studie van het Latijn en de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken. Ook je geheugen en tekstbegrip blijf je trainen.
Bij STEM-wetenschappen leer je verder probleemoplossend denken met behulp van wiskunde, technologie en wetenschappen. De oplossingen probeer je om te zetten in prototypes. Ook programmeren wordt nog meer uitgediept.
Bij moderne talen en wetenschappen maak je een veelzijdige keuze. In het onderdeel moderne talen verbreed en verdiep je je kennis van Engels, Frans en Nederlands. Je leert verbanden leggen tussen talen en er creatief mee om te springen.
In het onderdeel wetenschappen leer je op een onderzoekende manier wat wetenschappen zijn en wat de link is met het dagelijkse leven.
Bij economie en organisatie bestudeer je de rol van de overheid, de ondernemingen en de consument. Je gaat op onderzoek en je leert een kritische houding aannemen tegenover economische en maatschappelijke thema’s.
Bij maatschappij en welzijn ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Bovendien probeer je inzicht te verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Daarbij is er ook aandacht voor de sociale en communicatieve vaardigheden.