Spes Nostra inspireert

Banglabari

Spes Nostra Kuurne steunt dit mooie solidariteitsproject in Bangladesh.
De VZW Banglabari is een groep vrijwilligers uit West-Vlaanderen die zich inzetten om de leefomstandigheden van families in Bangladesh concreet beter te maken en onze maatschappij te sensibiliseren voor de armoedeproblematiek in één van de armste landen van de wereld.
We hebben ons op school als doel gesteld om minstens 1000 euro steun te verzamelen. Met dit bedrag steunen we de bouw van een duurzaam huis voor een arme familie in Bangladesh. Deze som wordt dan door Banglabari aan een Bengaals gezin uitgeleend op een looptijd van zeven jaar. Op die manier ontsnapt er om de zeven jaar een Bengaals gezin uit de armoede en kan men zo een menswaardig bestaan opbouwen.
Via allerlei acties en activiteiten proberen we dit doel samen met onze leerlingen te bereiken.

Christelijk geloof

Als school willen we de jongeren laten kennismaken met christelijk geloven en hun christelijke inspiratie voeding geven. Dit gebeurt niet alleen tijdens de lessen godsdienst. Het burgerlijk en kerkelijk jaar wordt zichtbaar gemaakt op school. We beleven liturgie in gebeds- en eucharistievieringen. Het ethische denken stimuleren we door hen in aanraking te laten komen met de projecten van welzijnszorg, broederlijk delen, de vredesweek, antipestweek,… We dompelen onze leerlingen hier ook in onder tijdens de bewustmakingsweek en maken hen warm om verschillende acties actief te ondersteunen. Kortom, we proberen de christelijke inspiratie voel- en tastbaar te maken in het hele schoolleven.
 

Handen uit de mouwen

De vijfdejaars organiseren een jaar lang allerlei activiteiten in het kader van de godsdienstlessen: sportactiviteiten, eerlijk ontbijt, culturele activiteiten … Ook hiervoor moeten ze andere vaardigheden aanwenden om alles tot een goed einde te brengen.