Spes Nostra inspireert

Christelijk geloof

Als school willen we de jongeren laten kennismaken met christelijk geloven en hun christelijke inspiratie voeding geven. Dit gebeurt niet alleen tijdens de lessen godsdienst. Het burgerlijk en kerkelijk jaar wordt zichtbaar gemaakt op school. We beleven liturgie in gebeds- en eucharistievieringen. Het ethische denken stimuleren we door hen in aanraking te laten komen met de projecten van welzijnszorg, broederlijk delen, de vredesweek, antipestweek, Damiaanactie … We dompelen onze leerlingen hier ook in onder tijdens de bewustmakingsweek en maken hen warm om verschillende acties actief te ondersteunen. Kortom, we proberen de christelijke inspiratie voel- en tastbaar te maken in het hele schoolleven.
 

Handen uit de mouwen

De vijfdejaars organiseren een jaar lang allerlei activiteiten in het kader van de godsdienstlessen: sportactiviteiten, eerlijk ontbijt, culturele activiteiten … Ook hiervoor moeten ze andere vaardigheden aanwenden om alles tot een goed einde te brengen.