Spes Nostra inspireert

Christelijk geloof

Als school willen we de jongeren laten kennismaken met christelijk geloven en hun christelijke inspiratie voeding geven. Dit gebeurt niet alleen tijdens de lessen godsdienst. Het burgerlijk en kerkelijk jaar wordt zichtbaar gemaakt op school. We beleven liturgie in gebeds- en eucharistievieringen. Het ethische denken stimuleren we door hen in aanraking te laten komen met de projecten van welzijnszorg, broederlijk delen, de vredesweek, antipestweek, Damiaanactie … We dompelen onze leerlingen hier ook in onder tijdens de bewustmakingsweek en maken hen warm om verschillende acties actief te ondersteunen. Kortom, we proberen de christelijke inspiratie voel- en tastbaar te maken in het hele schoolleven.
 

Op weg ...

Geert, een ezel uit Kuurne had een droom. Ooit eens te voet naar Santiago de Compostela gaan. Een onvoorziene omstandigheid maakt het mogelijk om op zijn vijftigste levensjaar zijn droom te verwezenlijken. Dat hoopt hij toch!
Vriend Nico Decoutere had tijdens zijn lessen Godsdienst in de zesde jaars (waar Geerts dochter Kato ook zit) zijn blog besproken en soms wat filmpjes van tijdens zijn tocht getoond. Geert kwam tijdens een lesuur in 4 klassen getuigen over zijn camino.

Lees hier het volledige verhaal