Digisprong: ons laptopproject

De samenleving vraagt hoe langer hoe meer ICT-vaardigheden. We vinden het dan ook belangrijk als school om onze leerlingen hiervoor klaar te stomen. Daarom wordt vanaf 1 september 2022 voor elke leerling van onze school een laptop voorzien.

Hieronder vind je een antwoord op de meest voorkomende vragen:

Moet de leerling een laptop kopen voor school?

Neen. De school voorziet hierin. Op die manier kunnen we er als school voor zorgen dat elke leerling te allen tijde over een laptop kan beschikken die juist geconfigureerd is en alle noodzakelijke software bevat die voor school nodig is. Bij uitval wordt een vervangtoestel voorzien zodat de leerling toch over een laptop blijft beschikken.

Mag de leerling de laptop naar huis meenemen?

Ja. Elke leerling krijgt een laptop die gedurende de volledige schoolloopbaan bij ons gebruikt kan worden. De laptop wordt pas terug ingeleverd bij een defect of bij het verlaten van de school. De leerling neemt de laptop op het einde van de lesdag dus mee naar huis. Ook in het weekend en de schoolvakanties wordt de laptop meegenomen naar huis.

Mag de leerling eigen software installeren?

Neen. De laptop is bedoeld voor schoolwerk en enkel daarvoor. Enkel software die nodig is voor schoolwerk mag op de schoollaptop geïnstalleerd worden. Andere software is niet toegelaten op de schoollaptop. Wat uiteraard wel mag is de netwerksleutel van het WiFi-netwerk thuis en de thuisprinter op de laptop installeren.

Is de laptop een vervanging van handboeken?

Neen. We zien de laptop als een extra hulpmiddel dat veel didactische mogelijkheden biedt in aanvulling op gewone notities of handboeken. Om overzicht te behouden is het vaak interessanter om zaken als handboek, notities en extra info in een PowerPoint of op een website (letterlijk) naast elkaar te kunnen leggen. We zijn ervan overtuigd dat een combinatie van leermiddelen de grootste leerwinst kan opleveren.

Hoeveel bedraagt de huurprijs?

Er wordt een huurbedrag aangerekend via de schoolfactuur. Dit bedrag is vastgesteld op €8 per maand van september tot en met juni. Dit bevat niet enkel de huur van de laptop, maar bevat eveneens een servicecontract en verzekering. Hierdoor wordt de kost bij een defect buiten garantie, waarvoor de leerling verantwoordelijk geacht wordt, beperkt tot een franchise van €39. Er wordt ook een next business day herstelgarantie gegeven. Dit betekent dat het toestel de eerstvolgende lesdag hersteld is. Als dit niet haalbaar is dan wordt een reservetoestel voorzien.

De laptop wordt in een hoes geleverd, zodat die veilig meegenomen kan worden. Ook dit zit in de huurprijs.

Kan de leerling de laptop opladen op school?

Neen. De toestellen beschikken over een batterij die vlot een volledige lesdag haalt. De leerling is verantwoordelijk dat de laptop voldoende opgeladen is om de dag door te komen. Er wordt geen mogelijkheid voorzien om op school op te laden.

Wat moet de leerling doen bij een defect?

Als er een defect is aan de laptop neem je tijdens de schooluren contact op met de ICT-coördinatoren. Buiten de schooluren kan je je richten tot de helpdesk van Signpost, waarmee we voor dit laptopproject samenwerken.

Bij een softwareprobleem wordt het toestel volledig gewist en wordt een nieuwe installatie van Windows op het toestel geplaatst.

Wat gebeurt er met de documenten van de leerling bij een herinstallatie?

Leerlingen moeten alles in OneDrive bewaren. Op die manier worden de documenten bij een herinstallatie automatisch terug naar de laptop gekopieerd en verlies je geen bestanden.

Wat gebeurt er bij schade buiten garantie?

We werken voor dit project samen met de firma Signpost. Hun hersteldienst zal bepalen of schade al dan niet binnen de garantie valt. Voor schade buiten de garantie waarvoor de school niet verantwoordelijk is, wordt een franchise van € 39 aangerekend.

Is de schade veroorzaakt door een derde, dan moet dit gemeld worden bij het binnenbrengen van de laptop. De school brengt de ouders van beide leerlingen met elkaar in contact om tot een oplossing te komen.

Wat gebeurt er bij diefstal?

De laptop is verzekerd tegen diefstal, voor zover de diefstal buiten de school gebeurde en er sporen van braak of bedreiging zijn. Om aanspraak te kunnen maken op deze verzekering moet er wel aangifte gebeuren bij de politie en moet een kopie van het PV overhandigd worden.

Kan de leerling ook een eigen toestel gebruiken?

In principe niet. Op eigen toestel kunnen we als school niet garanderen dat alle benodigde software geïnstalleerd is en bieden we geen ondersteuning. Het toestel dat we via de school aanbieden is een businesstoestel, dat heel wat robuuster is dan de doorsnee laptop uit de detailhandel. De laptop van school beschikt ook over een batterij die een volledige lesdag meegaat, wat bij de meeste toestellen uit de detailhandel niet het geval is. Bij een defect aan een persoonlijk toestel is het ook moeilijk om de dag erop al een reservetoestel te hebben. Bij een persoonlijk toestel voorziet de school geen reservetoestel of andere ondersteuning bij problemen.

Door met een gelijk toestel voor alle leerlingen te werken is het tijdens de les voor de leerkracht op voorhand duidelijk welke software en welke versie op de toestellen geïnstalleerd staat en werkt iedereen ook met dezelfde versie. Hierdoor wordt geen tijd verloren om bij andere versies te zoeken hoe iets werkt. Vergelijk het met een handboek: daar werken ook alle leerlingen met dezelfde versie, niettegenstaande er op de markt ook evenwaardige alternatieve handboeken zijn.

Door iedereen met een toestel van school te laten werken wordt ook afgunst tussen leerlingen vermeden.