Studieaanbod 2de graad

  2de graad aso
3de jaar en 4de jaar
 
     
Economie leerweg 4  
  Economie leerweg 5  
  Wetenschappen  
Wetenschappen-STEM  

Tweede graad


Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

De studierichting economie behandelt zowel de micro- als de macro-economische aspecten van het dagelijkse leven. In het derde jaar focussen we op het ondernemen en richten we zelfs een heuse mini-minionderneming op. We brengen de marketingmix in de praktijk. Ook het reilen en zeilen op de Vlaamse arbeidsmarkt komt uitgebreid aan bod. In het vierde jaar bekijken we de economische activiteiten op wereldschaal. De concurrentiepositie, kostenproblematiek, het belang van economische groei … het komt allemaal aan bod. Na de tweede graad heeft de economiestudent een goede basis en kijk op de verschillende deelaspecten van het economische gebeuren. In onze school kun je kiezen tussen een leerweg met meer wiskunde (leerweg 5) of meer talen (leerweg 4).

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.


Onderwijskiezer