Studieaanbod 2de graad

 
    2de graad
3de jaar en 4de jaar
 
       
    Latijn  
    Natuurwetenschappen-STEM  
    Economische wetenschappen  
    Natuurwetenschappen  
    Moderne talen  


Tweede graad

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Als je in de 1ste graad klassieke talen met basisoptie Latijn gekozen hebt, dan stroom je in de 2de graad door naar Latijn aso. Kiezen voor de 2de graad Latijn is een uitdagende keuze.

Je bestudeert verder de Romeinse samenleving en cultuur. In de tweede graad Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en je plaatst die in hun maatschappelijke context. Je wordt uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te ontdekken en maakt kennis met verschillende literaire genres. Via een uitdieping van de grammatica wordt je taalinzicht aangescherpt. Je leert grondig analyseren en probleemoplossend denken. De studie van Latijn biedt je tekstinzicht in alle talen en is een goede oefening voor het leren van moderne vreemde talen.

→ In onze school kun je kiezen voor een leerweg 5 (met 5 uur wiskunde) en een leerweg 4 (met 4 uur wiskunde).

De studierichting Economie behandelt zowel de micro- als de macro-economische aspecten van het dagelijkse leven.

In het derde jaar focussen we op consumenten en producenten. De basis van dubbel boekhouden wordt ook aangeleerd.
In het vierde jaar bekijken we de economische activiteiten op wereldschaal. De concurrentiepositie, kostenproblematiek, het belang van economische groei ... het komt allemaal aan bod. Na de tweede graad heeft de economiestudent een goede basis en kijk op de verschillende deelaspecten van het economische gebeuren.

→ In onze school kun je kiezen tussen een leerweg 5 (met 5 uur wiskunde) of leerweg 4 (met 4 uur wiskunde).

In het complementaire deel van de 2de graad worden de vakken MuzArt en MenS gegeven.
  • In MuzArt komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming. Er is bovendien ruimte voor uitvoering en experiment;
  • Het vak MenS staat voor "Mens en Samenleving" en behandelt relevante onderwerpen die in gedragswetenschappen, sociale en cultuurwetenschappen aan bod komen.

De studierichting Wetenschappen biedt jou een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Naast Wetenschappen is er ook de mogelijkheid om Wetenschappen-STEM te volgen. In die richting staan in het 3de jaar 4 uren STEM in de lessentabel, opgesplitst in STEM-IT (2 uur) en STEM-project (2 uur). In het 4de jaar krijg je er 2 uren STEM-project.

In de richtingen Wetenschappen en Wetenschappen-STEM leer je het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema's die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Onderwijskiezer