Studieaanbod 2de graad

 
    2de graad
3de jaar en 4de jaar
 
       
    Latijn  
    Natuurwetenschappen-STEM  
    Economische wetenschappen  
    Natuurwetenschappen  
    Moderne talen  

 

Tweede graad

Spes Nostra Kuurne biedt in de 2de graad enkel richtingen uit de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (ASO) aan. Deze richtingen zijn sterk theoretisch en bereiden voor op een doorstroom naar een brede waaier van bachelor en masteropleidingen in het hoger onderwijs. In het ASO is de studie van moderne talen noodzakelijk in functie van hoger onderwijs. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (zoals luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met (anderstalige) literatuur.

Als je in de 1ste graad klassieke talen met basisoptie Latijn gekozen hebt, dan stroom je in de 2de graad door naar Latijn aso.

Je bestudeert verder de Romeinse samenleving en cultuur. In de tweede graad Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en je plaatst die in hun maatschappelijke context. Je wordt uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te ontdekken en maakt kennis met verschillende literaire genres. Via een uitdieping van de grammatica wordt je taalinzicht aangescherpt. Je leert grondig analyseren en probleemoplossend denken. De studie van Latijn biedt je tekstinzicht in alle talen en is een goede oefening voor het leren van moderne vreemde talen.

De studierichting Economische wetenschappen behandelt zowel de micro- als de macro-economische aspecten van het dagelijkse leven.

In het derde jaar focussen we op consumenten en producenten. De basis van dubbel boekhouden wordt ook aangeleerd. In het vierde jaar bekijken we de economische activiteiten op wereldschaal. De concurrentiepositie, kostenproblematiek, het belang van economische groei ... het komt allemaal aan bod. Na de tweede graad heeft de economiestudent een goede basis en kijk op de verschillende deelaspecten van het economische gebeuren.

De studierichting Natuurwetenschappen biedt jou een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Naast Natuurwetenschappen is er ook de mogelijkheid om Natuurwetenschappen-STEM te volgen.

In de richtingen Natuurwetenschappen en Natuurwetenschappen-STEM leer je het wetenschappelijk denkproces aan. Dit houdt in dat je vaardigheden ontwikkelt op het gebied van experimenteren in een practicum en het verwerven van nauwkeurigheid bij het maken van een verslag. Daarnaast leer je zelfstandig informatiebronnen te raadplegen over wetenschappelijke onderwerpen die aansluiten bij de behandelde leerstof en kritisch om te gaan met deze informatie. Bovendien leer je verbanden te leggen tussen de behandelde leerstof en de actualiteit. In Natuurwetenschappen-STEM staan in het 3de jaar 2 uren STEM in de lessentabel. In het 4de jaar krijg je er 4 uren STEM-project, opgesplitst in STEM-IT (2 uur) en STEM-project (2 uur).

De studierichting Moderne talen is nieuw vanaf 2021.

Moderne talen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Bovendien krijgen ze Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Bovendien heeft elke richting nog een aantal complementaire uren in te vullen:
  • In het derde jaar krijgt elke richting een uurtje MEV. In de richting NW wordt echter MEAV. De ‘A’ staat voor artistieke vorming. MEV staat voor maatschappelijke en economische vorming.
  • We kiezen ervoor om MT en NW een uurtje economie aan te bieden in het vierde jaar. Op die manier leren ze enkele van de belangrijkste basisprincipes van onze huidige economische wereld kennen.
  • In MuzArt komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming. Er is ruimte voor uitvoering en experiment. Dit wordt in alle richtingen gegeven behalve in NW in het vierde jaar.
 

Onderwijskiezer