Spes Nostra coacht

Via een persoonlijke aanpak willen we je coachen doorheen je schoolloopbaan. We gebruiken hiervoor verschillende communicatiekanalen.

Infoavond in september voor ouders van nieuwe leerlingen

In september maken je ouders kennis met je klassenleraren. Ze krijgen info over de school, de activiteiten van het nieuwe schooljaar en het klasgebeuren. Bovendien zullen die avond ook al je leerkrachten aanwezig zijn.

Infoavonden studieloopbaanbegeleiding

Doorheen het schooljaar organiseren we infoavonden voor 1stes, 2des, 4des en 6des.

Plannings- en digitale agenda

Je agenda is een communicatiemiddel met je leerkrachten. Je noteert er niet alleen je planning van taken en toetsen in, maar het is ook een communicatiemiddel tussen je ouders en de school. Daarnaast werken we ook met de digitale agenda waarin alle taken, toetsen en lesonderwerpen terug te vinden zijn.

Wekelijkse rapporten

Als leerling van de eerste graad krijg je tweewekelijks een rapport. Op die manier krijg je een zicht op je leervorderingen. Je kan, net zoals je ouders, ook wekelijks online je resultaten raadplegen via Skore.

Oudercontacten

Voor de herfstvakantie, met kerst, voor Pasen en in juni nodigen we je ouders uit om je rapport te bespreken. We vinden deze contactmomenten heel belangrijk. We zijn immers samen partners in onderwijs.

Leerlingencontacten

Vooraleer we je ouders spreken, bekijken je klassenleraren samen met jou je rapport. Onmiddellijk daarna kan je ook al je examens inkijken en bespreken met de vakleerkracht. Niet alleen via je puntenrapport, maar ook via je attituderapport willen we je coachen in je verdere studieloopbaan.

Smartschool

Om de drempel tussen school, ouders en leerlingen echt laag te houden, gebruiken we op school het digitale leerplatform Smartschool. Denk hierbij aan een veilig afgesloten berichtensysteem, een open schoolkalender, een prikbord voor nieuwsberichten, alsook extra remediëringsoefeningen, digitale toetsen, filmfragmenten en individuele leerpaden behoren tot de mogelijkheden. Zelfs al je tussentijdse cijfers en rapporten kunnen steeds geraadpleegd worden.
Er is een app beschikbaar waarbij je op je smartphone, tablet of pc meteen op de hoogte bent van de laatste schoolinfo.