Visie

Het pedagogisch project van Spes Nostra Kuurne vertrekt vanuit de missie “Klaar voor de toekomst!”. Dag in en dag uit geven wij onze missie concreet vorm. Hieronder sommen wij de pijlers en tevens ook de troeven van ons opvoedingsproject op:

Kwaliteit

In onze school staat de leerling centraal. Wij werken aan een intellectuele en persoonsgerichte vorming op maat met bijzondere aandacht voor differentiatie, optimale oriëntering en welbevinden. Spes Nostra is een school met een hoog niveau: het studiesucces van onze oud-leerlingen bewijst een degelijke voorbereiding op hoger onderwijs.

Persoonlijke begeleiding

Elke leerling is uniek en we willen zorg dragen voor iedereen. Naast de dagelijkse zorg die elke leerkracht aan zijn of haar leerlingen besteedt, is er op school een goed uitgewerkt zorgbeleid.

Christelijk engagement

Spes Nostra is een katholieke school voor iedereen. Ons opvoedingsproject vindt haar inspiratie, met bijzondere aandacht voor de zwakkeren, bij de Zusters van Liefde in Heule.

Betrokkenheid

School maken doen we samen. Onze leerlingen, hun ouders, de lokale gemeenschap en het schoolteam zijn volwaardige partners in onze opvoedingstaak.

Sport, milieu, gezondheid en verkeer

Met ons uitgebreide aanbod van naschoolse sport stimuleren we bij onze leerlingen een gezonde levenshouding. Onze school werkt structureel aan milieu, gezondheid en verkeersveiligheid.

Ruime kijk op de wereld

Ons cultuuraanbod zit structureel verweven in ons onderwijs. Respect voor en openheid naar andere volkeren en culturen bevorderen het engagement voor de medemens.