Visie

Het pedagogisch project van Spes Nostra Kuurne vertrekt vanuit de missie “Klaar voor de toekomst!”. Dag in en dag uit geven wij onze missie concreet vorm.
 


 

Spes Nostra Kuurne is een katholieke school geïnspireerd op en verbonden met de congregatie van de Zusters van Liefde in Heule. Spes Nostra Kuurne behoort tot het autonome schoolbestuur vzw Spes Nostra.

Elke leerling heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Onze opdracht bestaat erin om het beste in elke leerling naar boven te halen. We doen dit aan de hand van kwaliteitsvol onderwijs steunend op een gedegen algemene vorming met een persoonlijke aanpak.

In een sfeer van respect, openheid en vertrouwen moedigen we onze leerlingen aan om zich maximaal te ontwikkelen op persoonlijk en intellectueel vlak met een ruime kijk op de wereld.

Onze slagzin “Klaar voor de toekomst!” geeft hoop aan elke leerling die ons toevertrouwd is. Elke leerling heeft talenten. Die talenten leren we kennen en brengen wij op onze school tot bloei.

Onze leerlingen, onze oud-leerlingen, hun ouders en het schoolteam zijn partners en ambassadeurs van de school. Het schoolleven in Spes Nostra Kuurne is zeer veelzijdig: Spes Nostra leert, leeft, bruist, coacht, luistert, beweegt en inspireert.

Na 6 leerrijke en boeiende jaren zijn onze leerlingen echt KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

Een katholieke school

Spes Nostra is een katholieke school voor iedereen. Ons opvoedingsproject vindt haar inspiratie, met bijzondere aandacht voor de zwakkeren, bij de Zusters van Liefde in Heule.

Kwaliteitsvol onderwijs

In onze school staat de leerling centraal. Wij werken aan een intellectuele en persoonsgerichte vorming op maat met bijzondere aandacht voor differentiatie, optimale oriëntering en welbevinden. Spes Nostra is een school met een hoog niveau: het studiesucces van onze oud-leerlingen bewijst een degelijke voorbereiding op hoger onderwijs.

Persoonlijk en intellectueel

Elke leerling is uniek en we willen zorg dragen voor iedereen. Naast de dagelijkse zorg die elke leerkracht aan zijn of haar leerlingen besteedt, is er op school een goed uitgewerkt zorgbeleid.