Kostenraming


Persoonlijk aan te kopen schoolgerei (zoals mappen, schrijfgerei, lijm …) is niet in de kostenraming opgenomen.
Deze lijst met specifieke schoolbenodigheden ontvangt elke leerling van de 1ste graad op de boekenverkoop die eind augustus plaatsvindt.
Afwijking: indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directeur.
Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingsmodaliteit.
Wij verzekeren u een discrete behandeling.