Lessentabel 2de graad NatuurwetenschappenDe leerlingen in Natuurwetenschappen krijgen het pakket van Wiskunde 5.

(**) Voor het pakket van Wiskunde 5 zijn 5 lesuren wiskunde voorzien. Er worden naast de minimumdoelen wiskunde ook meer keuzedoelen voor wiskunde gerealiseerd.

(***) In het vak Muzart komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming.