Lessentabel 2de graad Natuurwetenschappen-STEMDe leerlingen in Natuurwetenschappen met STEM krijgen het pakket van Wiskunde 5.

(**) Voor het pakket van Wiskunde 5 zijn 5 lesuren wiskunde voorzien. Er worden naast de minimumdoelen wiskunde ook meer keuzedoelen voor wiskunde gerealiseerd.