Lessentabel 3de graad Wetenschappen - Wiskunde

5de jaar Wetenschappen - Wiskunde 6de jaar
1 Aardrijkskunde 2
2 Biologie 2
2 Chemie 2
2 Complementair project (**) 2
2 Engels 2
1 Esthetica
optie CLIL (Engels)
1
3 Frans 3
3 Fysica 2
2 Geschiedenis 2
2 Godsdienst 2
2 Lichamelijke opvoeding / Zwemmen
zwemmen wordt enkel ingericht in het 2de, 4de en 6de jaar
2
4 Nederlands 4
6 Wiskunde 6

**Complementair project:

In de loop van het vijfde jaar krijgen de leerlingen vier projecten aangeboden die afgestemd zijn op de richting die ze volgen. Van die vier projecten zijn er drie verplicht: ICT, Schrijfvaardigheid, Vakjargon Vreemde Talen (voor EWi, EWe, WW, LatWE, LatWi) en project moderne talen (voor EM,MW en LM). Leerlingen kunnen één project vrij kiezen volgens interesse:  sterrenkunde, Spaans of economisch project.  Leerlingen die in de 2de graad STEM gevolgd hebben en die dit in het vijfde jaar willen verder zetten, kunnen ervoor kiezen om gedurende een half jaar de module STEMproject te volgen. Dit project wordt aangevuld met de modules Schrijfvaardigheid en Vakjargon Vreemde Talen.

In het zesde jaar kunnen de leerlingen alle projecten vrij kiezen in functie van de studierichting die ze willen volgen in het hoger onderwijs. Ze kunnen kiezen voor STEMproject, filosofie, gedragswetenschappen, CSI@Spes, economie en boekhouden, ICT, mens sana in corpore sano en wiskunde.