Spes Nostra CLILt

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Concreet betekent dit dat je een algemeen zaakvak in een vreemde taal volgt. Dit leidt tot een grotere taalbeheersing en spreekdurf in de vreemde taal. Zowel taalzwakke als taalsterke leerlingen leggen vlugger verbanden tussen verschillende talen.

Dit zijn de mogelijkheden bij ons:

1ste jaar Geschiedenis in het Engels  
2de jaar Aardrijkskunde in het Engels  
3de jaar Informatica in het Engels  
4de jaar Chemie in het Engels  
5de jaar Esthetica in het Engels  
6de jaar Esthetica in het Engels  

Je hebt altijd de keuze om een vak in het Nederlands of het Engels te volgen.
 

FAQ
Kan je vanuit elke optie CLIL volgen?

Ja, als je gemotiveerd bent, kan je vanuit om het even welke optie/richting (bijvoorbeeld moderne "nieuwe stijl", Latijn en STEM) CLIL volgen.

Kan je ervoor kiezen om een trimester CLIL te volgen?

Neen, het is de bedoeling dat als je start met CLIL, je het schooljaar afrondt.

Als je het eerste jaar geen CLIL gevolgd hebt, kan je dat dan later wel nog?

Ja, je kan per jaar de keuze maken of je een CLIL-vak opneemt of niet.

Kan je geweigerd worden in CLIL?

We verwachten dat je Nederlands goed beheerst. Als de klassenraad van het vorige leerjaar van oordeel is dat CLIL geen goede keuze is voor jou, kan je ook geweigerd worden.

Wordt er uitsluitend Engels gesproken in de les? Hoe zit dat met examens?

De leerlingen worden op hun niveau in het CLIL-bad ondergedompeld. De aanpak in het eerste jaar verschilt uiteraard van die in het zesde jaar. Zo worden in de eerste graad de vragen op toetsen en examens in het Nederlands gesteld.
Altijd blijft hetzelfde principe gelden: het zaakvak blijft het belangrijkste. Je kan niet gezakt zijn omdat je Engels onvoldoende is.
Op het rapport staan de punten van het zaakvak. De leerling krijgt wel een CLIL-rapport waaruit blijkt hoe taalvaardig hij/zij is in het Engels en welke inspanningen de leerling levert.

Hoe en wanneer kan je je inschrijven voor CLIL?

Voor CLIL schrijf je best in ten laatste op 1 juli, als je zeker wil zijn van een plaatsje, anders kan je op een wachtlijst terechtkomen. (Voor leerlingen van onze school is de deadline 30 juni.) Via het online inschrijvingsformulier moeten ouders en leerlingen een korte motivatie geven waarom ze voor CLIL willen kiezen.