Spes Nostra STEMt

STEM staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. De studierichting bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. STEM in Spes Nostra Kuurne richt zich specifiek tot sterke leerlingen met een grote interesse voor wetenschappen, wiskunde en programmeren.

STEM in de 1ste graad

In de 1ste graad worden bedrijfsbezoeken georganiseerd zodat er een link gelegd kan worden tussen STEM op school en STEM op de werkvloer. Dit werd mogelijk gemaakt met de steun van de provincie West-Vlaanderen.

STEM 1ste jaar

Op onze school kiezen deze leerlingen voor een pakket van vier lesuren per week. Gedurende twee uur per week zal in verschillende STEM-projecten hun probleemoplossend denken en handelen gestimuleerd worden.

Via verschillende concrete onderzoeksvragen zullen leerlingen moeten samenwerken in kleine teams om tot een haalbare oplossing te komen. De andere twee uren vormen hierop een aanvulling: via een extra pakket wiskunde (wiskunde +) en een cursus programmeren worden ze uitgedaagd om complexere problemen te ontrafelen.

Voor onze eerstejaars organiseren wij een uitstap in het kader van het STEM-project: 'Ruimtevaart en techniek'. We bezoeken het Euro Space Center in Transinne, gelegen in de provincie Luxemburg. Daar worden ze even astronaut voor één dag.
 

  

1 STEM - Euro Space Center - Astronaut voor één dag

STEM 2de jaar

In het tweede jaar bieden we STEM-wetenschappen aan met 2 uur programmeren aan en 3 uur STEM-project.

STEM in de 2de graad

In de 2de graad bieden we in het 3de jaar Natuurwetenschappen-STEM aan. In de tweede graad worden project en IT geïntegreerd in hetzelfde vak STEM want in een aantal projecten zijn ICT-kennis en –vaardigheden noodzakelijk.

STEM 3de jaar

In het derde jaar worden beide beschikbare complementaire lesuren aan STEM toegewezen. Je krijgt dus 2 uur STEM per week. In die uren wordt dieper ingegaan op het computationeel denken en komen verschillende projecten aan bod waar leerlingen in groepjes samen moeten aan werken.

STEM 4de jaar

In het vierde jaar worden 4 wekelijkse lestijden voorzien. Hierin worden de IT-vaardigheden ruim uitgebreid. Deze gaan over programmeren met zowel Arduino als Python, digitaal tekenen, 3D-printen,  werken met een lasersnijder en verwerking van meetresultaten. Die vaardigheden worden dan gebruikt om enkele projecten die in teamverband uitgewerkt moeten worden tot een goed einde te kunnen brengen.

STEM in de 3de graad

In de derde graad wordt STEM niet meer als een studierichting gezien. STEM wordt hier aangeboden binnen het keuzepakket van de vrije ruimte. Dat houdt in dat leerlingen uit alle studierichtingen voor STEM kunnen kiezen. Omdat een voldoende grondige kennis van computationeel denken hierbij belangrijk is, wordt deze keuze voorbehouden voor leerlingen met een STEM-achtergrond van uit de 2de graad.

STEM 5de jaar

Gedurende de helft van het schooljaar kan gekozen worden voor een STEM-project van 2 uur per week. We duiken het domein in van de artificiële intelligentie en de bio-informatica.

STEM 6de jaar

In het zesde jaar worden 2 projecten aangeboden van 2 uur per week gedurende een half schooljaar. Op deze manier kunnen de leerlingen dus opteren voor een volledig schooljaar STEM gedurende 2 uur per week of kunnen een half schooljaar STEM combineren met een andere keuzemodule. In het zesde jaar voorzien we een project rond forensische wetenschap en een project rond IoT (Internet of Things).