Spes Nostra STEMt

STEM staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. De studierichting bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. STEM in Spes Nostra Kuurne richt zich specifiek tot sterke leerlingen met een grote interesse voor wetenschappen, wiskunde en programmeren.

STEM 1ste jaar

Op onze school kiezen deze leerlingen voor een pakket van vier lesuren per week. Gedurende twee uur per week zal in verschillende STEM-projecten hun probleemoplossend denken en handelen gestimuleerd worden.


 

Via verschillende concrete onderzoeksvragen zullen leerlingen moeten samenwerken in kleine teams om tot een haalbare oplossing te komen. De andere twee uren vormen hierop een aanvulling: via een extra pakket wiskunde (wiskunde +) en een cursus programmeren worden ze uitgedaagd om complexere problemen te ontrafelen.

STEM 2de jaar

In het tweede jaar zullen we in het schooljaar 2017-2018 moderne wetenschappen-STEM aanbieden. We bieden 2 uur programmeren aan en 3 uur STEM-project.

FAQ

Als je heel sterk bent in wiskunde en zwak bent in talen, is STEM dan een goede keuze?

Neen, op onze school richten we ons in de optie STEM echt tot leerlingen die goede punten hebben voor alle vakken. De leerlingen krijgen immers geen extra uur Frans en Nederlands om de basisleerstof in te oefenen, zoals bijvoorbeeld in het moderne.

Komt er een vervolg na de eerste graad voor STEM?

In de tweede graad plannen we in de volgende schooljaren economie 5u-STEM en wetenschappen-STEM.
In de 3de graad zijn de richtingen met wetenschappen en wiskunde als component op zich al STEM-richtingen.

Kan je overstappen van het eerste jaar Latijn naar het eerste jaar STEM?

Ja, dat kan na overleg met de directie.

Kan je overstappen van het eerste jaar Latijn naar het tweede jaar STEM?

Ja, dat kan. Er zal wel wat leerstof ingehaald moeten worden om goed te kunnen aansluiten in het tweede jaar.

Kan je overstappen van het eerste jaar STEM naar het tweede jaar moderne wetenschappen?

Ja, dat kan.