Veilig in het verkeer

Verkeer op school

Omdat 95% van onze schoolbevolking met de fiets naar school komt, dragen wij verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle nieuwe leerlingen een schoolfietsroutekaart met daarop de veiligste fietsroute naar school. Daarnaast worden er meermaals per jaar fietscontroles uitgevoerd i.s.m. politiezone Vlas. Tijdens de donkere maanden moedigen we de leerlingen ook aan om niet alleen een fluohesje aan te trekken tijdens de schoolse uitstappen, maar ook van en naar school! Wie op weg naar school tijdens de donkere maanden aandacht heeft voor zijn of haar zichtbaarheid, wordt hiervoor zelfs beloond via de XIU-actie.

Onze ouderraad steunt de fluoacties (XIU-acties) en biedt fluobags aan tegen een democratisch prijsje.

Onze eerstejaars een verkeersles door een politieagent en leggen tijdens de LO-les een praktijkexamen in het echte verkeer af waardoor getest wordt of ze veilig in groep kunnen fietsen.

Onze tweedejaars wijzen we op de gevaren van de dode hoek.

De vijfdejaars ervaren het belang van een autogordel in een tuimelwagen.