Veilig in het verkeer

Kuurne bereikbaar

Eenrichtingsverkeer

Kuurne trekt resoluut de kaart van verkeersveiligheid. Sinds eind augustus 2016 zijn in het centrum van Kuurne heel wat nieuwe verkeersmaatregelen van kracht: éénrichtingsverkeer in drie centrumstraten, een uitbreiding van zone 30 en de blauwe zone en drie fietsstraten. In samenspraak met de lokale handel, komt een uitbreiding van de blauwe zone en worden een aantal shop&go parkeerplaatsen ingericht. Uiteindelijk doel? Een veilige en leefbare dorpskern voor elke Kuurnenaar.

Nieuwe verkeersmaatregelen in een notendop

• Éénrichtingsverkeer in Kerkstraat (tussen Tramstatie en ’t Kruiske), Koning Albertstraat en Leiestraat. Fietsverkeer is in beide richtingen mogelijk.
• Uitbreiding zone 30 in aantal centrumstraten
• De fietser is koning en de auto te gast in de Kerkstraat (tussen Marktplein en Tramstatie), Koningin Elisabethstraat en Twaalfde Liniestraat. Gemotoriseerd verkeer moet achter de fietsers blijven rijden.
• De blauwe zone wordt uitgebreid aan ’t Kruiske en in het centrum komen een aantal shop&go parkeerplaatsen met een maximum parkeertijd van 30 min.
Na een jaar zal de gemeente de nieuwe verkeersmaatregelen evalueren.

Werken openbare weg
Een nieuwe verkeerssituatie vraagt ingrepen aan het wegdek en in het straatbeeld. De komende week  richt de gemeente het centrum tijdelijk in met nieuwe verkeersborden, belijningen en wegmarkeringen. We vragen uw begrip voor de eventuele ongemakken die dit met zich mee kan brengen.

Stap of fiets naar je bestemming!
Naast een veilige inrichting, roep de gemeente alle inwoners op om zich op vrijdag 16 september duurzaam te verplaatsen. Fiets samen met je kinderen naar school of trek je stapschoenen aan naar de lokale handelaar … je zal merken, het is leuk!
Kuurne beloont de sportievelingen met een leuk en nuttig cadeautje!

Info
www.kuurne.be/eenrichtingsverkeer
mobiliteit@kuurne.be
056 73 71 41

Verkeer op school

Omdat 95% van onze schoolbevolking met de fiets naar school komt, dragen wij verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle nieuwe leerlingen een schoolfietsroutekaart met daarop de veiligste fietsroute naar school. Daarnaast worden er meermaals per jaar fietscontroles uitgevoerd i.s.m. politiezone Vlas. Tijdens de donkere maanden moedigen we de leerlingen ook aan om niet alleen een fluohesje aan te trekken tijdens de schoolse uitstappen, maar ook van en naar school!

Onze ouderraad steunt de fluoacties (XIU-acties) en biedt fluobags aan tegen een democratisch prijsje.

Onze eerstejaars een verkeersles door een politieagent en leggen tijdens de LO-les een praktijkexamen in het echte verkeer af waardoor getest wordt of ze veilig in groep kunnen fietsen.

Onze tweedejaars wijzen we op de gevaren van de dode hoek.

De vijfdejaars ervaren het belang van een autogordel in een tuimelwagen. Onze zesdejaars kunnen “Rijbewijs op School” volgen.