Lessentabel 2de jaar Klassieke talen

Klassieke talen 2de jaar
Aardrijkskunde
2de jaar optie CLIL (Engels)
1
Beeld 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding / Zwemmen
zwemmen wordt enkel ingericht in het 2de, 4de en 6de jaar
2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands  4
Techniek 2
Wiskunde 4
Basisoptie  
Klassieke talen 5
Differentiatie  
Engels 1
Frans 1

Tweede graad

Een keuze maken, is niet altijd even gemakkelijk ... Welke richting past best bij jou?

Onderwijskiezer